Home BMS
BMS Afdrukken E-mail


Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage en Sportverzorgingsbranche


Karins Massagepraktijk Zutphen is aangesloten bij de Belangenvereniging BMS
De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1993. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging.


Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld.
Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Massage Praktijk Karin is aangesloten bij BMS