Home Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Afdrukken E-mail

Algemene voorwaarden  Karins-Massagepraktijk te Zutphen

Betalingen & Afspraken (Particulieren)

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.


2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Karins Massagepraktijk besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Karins Massagepraktijk maakt.


3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Karins Massagepraktijk helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.


4. Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Karins Massagepraktijk.


5. Massage elders

Sinds 2013 doe ik dit niet meer. Omdat ik intussen een andere, gelijkvloerse locatie heb, kunt u eenvoudiger de behandelkamer bezoeken.


6. Aansparakelijkheid

Karins-Massagepraktijk is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door  Karins-massagepraktijk zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning.

Wanneer u zich laat behandelen bij  Karins-massagepraktijk, dan is dit geheel op eigen risico.

7. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind


8. Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 

9. Uitsluiting van deelname en behandeling

Karins Massagepraktijk behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

10. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Karins Massagepraktijk te allen tijde worden gewijzigd.

 

Massage Zutphen BMS Belangenvereniging  Karins Massagepraktijk Zutphen